Pas een klinische benadering op IT beheer toe.

Wij zorgen voor uw IT terwijl u zich concentreert op een gezondere toekomst.

Contact

IT teams in de gezondheidszorg passen zich aan nieuwe en verbeterde technologieën aan, van telegeneeskunde tot kunstmatige intelligentie, om een betere ervaring te bieden aan patiënten en zorgverleners. Terwijl nieuwe werkwijzen traditionele medische benaderingen vervangen, is het essentieel om het onderliggende systeem functioneel te houden:


De ervaringen van patiënten en werknemers verbeteren.

24/7 beschikbaarheid van kritieke applicaties en middelen garanderen.

Zorgen voor veilige toegang voor alle gebruikers en de privilege- en toegangscontroles van het groeiende personeelsbestand beheren.

Beveiligen van elektronisch beschermde gezondheidheidsinformatie (ePHI) van patiënten tegen verlies of enige vorm van inbreuk op privacy, integriteit of vertrouwelijkheid.

Moderne netwerkinfrastructuur implementeren en IT activiteiten optimaliseren om efficiënt te presteren in gedistribueerde en hybride omgevingen.

De cyberbeveiliging versterken door het netwerk, de IT middelen en de gegevens van de organisatie te beschermen tegen onderschatte externe bedreigingen.

Healthcare IT solutions van Dekkers IT Solutions & Consultancy

Stroomlijn service management

Creëer een zorgeloze ervaring voor patiënten en zorgmedewerkers door administratieve taken te versnellen. Verbeter de ervaring van medewerkers door te zorgen voor consistente dienstverlening en operationeel beheer op verschillende afdelingen. Maak samenwerking tussen medewerkers mogelijk, centraliseer kennis en diensten en realiseer workflows voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Automatiseer herhalende processen en implementeer zelfbedieningsportalen voor patiënten om de werkdruk van zorgverleners te verminderen.

Met onze oplossingen kunt u: 
 • Verwerk de grote hoeveelheid serviceverzoeken en andere tickets van patiënten en zorgmedewerkers systematisch. Automatiseer de ticketworkflow van begin tot eind en houd gebruikers op de hoogte totdat het ticket is opgelost.

 • Garandeer tijdige oplossingen door geschikte service level agreements te definiëren met vaste escalatiepaden, zodat de tevredenheid van eindgebruikers gewaarborgd kan worden. Verzamel periodieke feedback van eindgebruikers om hun tevredenheid te meten.

 • Verminder het aantal binnenlopers, telefoontjes, doorlopende emails en dubbele tickets door kennisbanken en zelfbedieningsportalen te implementeren. Verminder de belasting van servicedeskspecialisten en verbeter hun productiviteit.

 • Zet een uitgebreide kennisbank op voor eindgebruikers om sneller oplossingen en workarounds voor alle problemen te delen en verhoog de productiviteit van IT medewerkers.

 • Maak aangepaste zelfbedieningsportalen voor alle belanghebbenden op basis van hun rol en geef ze snel toegang tot uw servicecatalogus. Houdt ze op de hoogte van de voortgang van hun verzoeken en tickets, en stel ze in staat om rechtstreeks met medewerkers te communiceren via het portaal.

Beheer  uw netwerk

Volg en verbind complexe levensondersteunende apparaten en andere medische apparatuur in uw netwerk en krijg inzicht in hun kenmerken en afhankelijkheden via een CMDB. Beheer alle endpoints van uw gezondheidszorgorganisatie vanaf één centraal console en houdt ze beveiligd tegen bedreigingen, inbreuken en kwetsbaarheden. Maak gebruik van AI om kritieke applicaties, servers en andere netwerkapparaten proactief te bewaken en problemen op te lossen om continue beschikbaarheid te garanderen, inbreuk te detecteren en cyberaanvallen te voorkomen.

Met onze oplossingen kunt u:
 • Beheer de volledige levenscyclus van IT middelen, van inkoop tot afvoer. Onderhoud uw inventaris en beheer inkooporders om redundantie te elimineren en uitgaven te beperken.

 • Rol automatisch beveiligingspatches voor besturingssystemen en applicaties van derden in bulk uit op alle endpoints die zijn aangesloten op uw netwerk, zodat u zich kunt beschermen tegen kwetsbaarheden.

 • Installeer of verwijder applicaties op afstand en maximaliseer de beveiliging van apparaten door apps te blokkeren of juist toe te staan.

 • Monitor netwerkapparaten zoals routers, switches, firewalls en loadbalancers. Beheer IP adressen, switchpoorten, netwerkconfiguraties en firewall instellingen. Houdt het bandbreedteverbruik bij en optimaliseer netwerkverkeer om downtime te voorkomen.

 • Volg en bewaak de prestaties van fysieke en virtuele servers, opslag en applicaties, zowel op locatie als in de cloud om deze operationeel te houden.

 • Krijg diepgaand inzicht in de beschikbaarheid en prestaties van je netwerkcomponenten en applicaties via real-time monitoring en voorkom downtime en vertragingen van de prestaties.

Gegevens veilig en privé houden

Aangezien gezondheidsgegevens zeer privacygevoelig zijn, moet de toegang tot gevoelige informatie op basis van rollen worden beveiligd om de privacy van patiënten te beschermen. Signaleer afwijkend gedrag van gebruikers om exfiltratie van gegevens tegen te gaan. Houdt de toegang tot, en het gebruik en overdracht van patiëntendossiers bij om gegevensverlies te voorkomen en zorg voor backup- en herstelplannen. Controleer uw externe medewerkers wanneer ze het netwerk van uw organisatie gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Met onze oplossingen kunt u:
 • Verzamel logs van apparaten in het netwerk, hybride of anderszins, en gebruik machine learning om afwijkend gedrag van gebruikers te detecteren om gegevensschendingen te voorkomen.

 • Zoek en traceer gevoelige ePHI, monitor bestandstoegang en -wijzigingen en rapporteer over blootgestelde gevoelige bestanden.

 • Detecteer en bewaak het gebruik van verwijderbare apparaten zoals usb’s of printers en blokkeer onbevoegde toegang, zodat gegevensverlies via randapparatuur wordt voorkomen.

 • Detecteer en schakel ransomware-aanvallen meteen uit met een geautomatiseerd reactiesysteem voor bedreigingen.

 • Reageer onmiddelijk op kritieke incidenten door bestandsoverdrachten te blokkeren, en door bestanden te verwijderen of in quarantaine te plaatsen.

 • Monitor Active Directory objecten, audit wijzigingen in realtime, en houdt toezicht op Exchange server om uw verdediging tegen aanvallen van binnenuit te versterken.

 • Genereer alarmmeldingen en blokkeer onbevoegde ePHI overdrachten via email.


Blijf compliant

Voldoen aan de wettelijke regelgeving helpt om externe bedreigingen en misbruik van privileges door interne gebruikers te voorkomen, naast het vermijden van boetes. Regelgeving verplicht organisaties de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van ePHI te beschermen, inclusief individueel identificeerbare gezondheidsinformatie. Bouw vertrouwen op bij uw patiënten en verminder bedrijfsrisico's door compliant te blijven.

Met onze oplossingen kunt u:
 • Houdt toezicht op de toegang tot vertrouwelijke gezondheidsinformatie over patiënten door acties bij te houden die worden uitgevoerd op bestanden en mappen.

 • Registreer gebruikers die toegang verkrijgen tot systemen en controleer op mogelijk misbruik middels rapporten over aan- en afmeldgebeurtenissen van gebruikers op apparatuur, netwerkcomponenten, mailboxen, etc. Identificeer de tijd en plaats van aanmeldingsgebeurtenissen, of ze succesvol waren en de oorzaak van eventuele mislukkingen.

 • Volg wijzigingen die zijn aangebracht in objecten en groepen in Active Directory, wijzigingen van gebruikers- en toegangsrechten, en wijzigingen in het beveiligingsbeleid.

 • Verzamel en beveilig auditloggegevens om registraties van gebruikersactiviteiten op informatiesystemen te bekijken en forensische analyses uit te voeren als reactie op incidenten.


Gratis e-book: Ik wil Meer grip op mijn IT

Krijg concrete tips om risico's te beheersen en transparantie in kosten te realiseren.

Jouw Dynamic Snippet wordt hier weergegeven ... Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.