Dekkers IT Solutions & Consultancy

Privacy Policy van Dekkers IT Solutions & Consultancy

Privacyverklaring

Dekkers IT Solutions & Consultancy is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Dekkers IT Solutions & Consultancy is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dekkers IT Solutions & Consultancy kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dekkers IT Solutions & Consultancy kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Nationaliteit

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Verwerkt Dekkers IT Solutions & Consultancy ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Dekkers IT Solutions & Consultancy verwerkt als verwerkers verantwoordelijke alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of na toestemming voor de uitvoering van een overeenkomst of contract.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Dekkers IT Solutions & Consultancy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.  Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard voldoen wij op deze manier ook aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw privacy rechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Dekkers IT Solutions & Consultancy van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.


Wilt u weten welke cookies Dekkers IT Solutions & Consultancy verzamelt? Dan verwijzen u door naar onze cookie-verklaring.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Contactgegevens

Wanneer u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dekkers IT Solutions & Consultancy, dan horen wij dit graag via info@dekkersit.com of per post naar ons kantooradres Dekkers IT.  U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in onze privacy statement

Dekkers IT Solutions & Consultancy behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.

Dekkers IT Solutions & Consultancy is een handelsnaam van Dekkers Intermediair BV